INFINIS TOMA� PAVLAKOVI� S.P.

Nazorjeva ulica 6
8340 �rnomelj
Slovenija

m: +386 (0)41 586 382
e: info@infinis.si
w: www.infinis.si

Mati�na �t.: 3430448000
Dav�na �t.: 10154710
TRR: SI56 02430-0257560558


STORITVE:

Izdelava in vzdr�evanje spletnih strani, spletnih portalov, spletnih trgovin, spletnih u�ilnic...

Izobra�evalne storitve (in�trukcije).

Lektoriranje seminarskih in diplomskih nalog.

Tiskanje diplomskih nalog, letakov, plakatov ...

Priprava na tisk in objavo.

Presnemavanje iz VHS kaset na DVD.

Razmno�evanje CD in DVD nosilcev.

Snemanje in izdajanje zvo�nih zapisov in muzikalij.

Ozvo�itev prireditev.

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj.


REFERENCE:

Spletne strani, spletni portali

Filmski tabor Kolpa
Krovstvo in gradbeni�tvo KING Niko Nini� s.p.
Turisti�na kmetija Francinovi
Po�itnice v severni Da�maciji (apartmaji)
Prili��e
O� Semi�
Enota vrtec Son�ek
Preloka
Modelarstvo Miketi�
�upnija Stari trg ob Kolpi

Spletne trgovine

Izdelava unikatnega nakita Popek (trgovina za nose�nice)

Blogi

Ivan P. ml.

Spletne u�ilnice, e-gradiva

E-kemija v 8. razredu (elektronsko gradivo)
E-kemija v 8. razredu (spletna u�ilnica)
E-u�ilnice O� Semi�

Priprava na tisk in razmno�evanje
nosilcev podatkov

Filmski tabor Kolpa 2009
Filmski tabor Kolpa 2008
O� Semi�: Valeta 2009
28. sre�anje dru�tev Mladi gasilec Slovenije
�ola Semi� v zrcalu �asa (dokumentarni film)

Domov | Pi�kotki